Cinegraphe Sineast Forum Contact
Ryan : Strah od padanja
O dokumentarnom i intimnom u film Chris-a Landreth-a "Ryan"

Strah od padanja: Animacija i dokument

Milan Cvijanovic

Posljenji put sam napisao analizu filmskog djela prije više od dekade. O sebi kao filmskom kritičaru sam razmišljao u prošlom vremenu. Rijetki su bili filmovi nakon kojih bih pomislio “ovo bi moglo biti zanimljivo za analizu”. Čak i kada bih to pomislio nikada nisam sjeo i zaista napisao analizu ili je makar skicirao. U načelu, ne cijenim mnogo kompjutersku 3D animaciju i nikada nisam nisam analizirao ni jedan (osim kratkih uspunih osvrta u okviru prikaza Zagrebačkog festivala). Šta je drugačije u “Ryanu”?

Text u pdf formatu