Cinegraphe Art Commons Forum Contact


Textovi Ryan

Zašto webSineast?

Filmski časopis Sineast postoji samo još na papiru. Ima redakciju, možda i nekoliko saradnika, prostorije nisam uspio naći (ali to je vjerovatno moja greška jer nisam previše insistirao na tome). Ovo je pokušaj da se stvori prostor i način da Sineast ipak postoji a da to ne zavisi od dobre volje i novca Republike Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge.

Redakcija, koja je uređivala Sineast nakon 1995, uspjela je da napravi časopis koji je bio filmski i kojem se ne može bog zna šta prigovoriti, ali novi Sineast je po mnogo čemu postao više nalik na nekadašnje Filmske sveske nego na samog sebe. Sineast je počeo kao časpis koji su pravili sineasti za sineaste (odatle mu i ime na kraju krajeva). Nastavio kao časopis koji su pravili sineasti za sinefile. Tek mnogo kasnije, sredinom 80-tih godina većinu saradnika sačinjavaju filmski novinari i kritičari koji ni na koji način ne učestvuju u filmskoj produkciji. Namjera redakcije nikada nije bila da okupi trust mozgova koji će promijeniti istoriju filma ili stvoriti nove teorije, tek da čitaocu pruži par intervjua sa autorima koje je redakcija voljela ili ih nije mogla nikako zaobići, da dâ par prikaza filmova koji su nam se svidjeli, i mnogo portreta autora. Sineast nakon 1996 više nije bio to. Ne želim da prosuđujem da li je to dobro ili loše, jednostavno to nije više ono što je bio Sineast koji sam ja volio i čitao (mnogo prije nego što sam ga uređivao). WebSineast je pokušaj da se Sineastu vrati taj duh.

Na kraju, webSineast je pokušaj da izmirim moje dvije profesije, nekadašnjeg filmskog kritičara i sadašnjeg IT konsultanta i programera. Nadam se mnogo više pažnje posvetiti onom prvom, ali ovaj drugi ja taj koji je obezbjedio web prostor (čitaj plaća sve ovo).

Kako funkcioniše webSineast?

Svi nekadašnji i sadašnji suradnici Sineasta mogu poslati svoje prijedloge i tekstove e-mailom u plain-text formatu (svo formatiranje će biti izgubljeno prilikom transfera na web, zato se nemojte truditi previše. Fotografije mogu bit poslane kao attachement. Tekstovi neće biti lektorisani ni prevodjeni sa jezika na kom su napisani.

Svi tekstovi koji zadovolje kriterije redakcije biće objavljeni na web stranicama webSineasta. Kad se skupi dovoljno materijala za jedan broj, tekstovi će biti prelomljeni i prebačeni u pdf format koje će biti moguće downloadirati ovdje. Pdf kao i pristup webSineastu su besplatni pa ni textovi neće biti izvor prihoda nikom od nas. Ja plaćam server i domain i nadam se da ne očekujete da plaćam i honorare. Svi čitaoci koji nadju da webSineast vrijedi njihovih para moći će nam poslati donacije preko PayPall-a. Ako bude donacija razmislićemo kako ih podijeliti.

Umjesto redakcije, webSineast će imati otvoreni forum na kojem će svi koje to interesuje moći predložiti sadržaj sljedećeg broja.

Ovo je eksperiment. WebSineast će postojati onoliko dugo koliko postoji vaš intres za njega. Ako ne bude ni čitalaca ni saradnika... we'll let the beast die.

Copyrights

Svi tekstovi objavljeni u webSineastu biće publikovani pod CreativeCommons licencom (Attribution,Noncomercial, Share alike).

Get Firefox!